1
0 elementov je v beležnici!

Predstavitev projekta

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013

Pannon Pleasure projekta

15.10.2011-14.10.2014

Splošni cilj projekta je predvsem zagotavljanje trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju. V sklopu omenjenega želimo spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj na področju razvoja in trženja turističnih produktov.

Specifični cilj projekta je vzpostavitev atraktivne čezmejne kolesarske turistične destinacije v obmejnem območju Slovenije in Madžarske, v regiji Pomurje ter v Železni in Zalski županiji.

Bistveni del projekta je promocija čezmejne regije. Zato bo proizvedena bogata baza turističnih storitev in znamenitosti, ki bo podprta z geoinformaciskimi tehnologijami. Močno IT orodje bo torej uporabno tudi za druge turistične sektorje, kakor tudi videomaterial in fotografije ter drugi outputi projekta.

Partnerje:

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. (Vodilni partner) (Murska Sobota)

Skanzen javno društvo za ohranjanje obièajev, vrednot in turizma (Lispeszentadorján)

Fundacija županije Vas in mesta Szombathely za razvoj podjetništva v regiji, Podjetniško središèe (Szombathely)

OBÈINA LENDAVA (Lendava)

Skupaj upravičeni stroški : 1.302.032,12 €
ESRR: 1.066.933,16 €
Nacionalno sofinancira nje: 169.997,34 €

Izbrane regije
Vas megye Zala megye Pomurje